ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler (EK-1 Gizlilik Politikası, EK-2 www.timplatform.com Kullanıcı Sözleşmesi, EK-3 Tanıtımının Yapılması, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler,  ile Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (aşağıda tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır)“ Ankara Caddesi No: 81/ 56 Bayraklı Tower Bayraklı/ İZMİR” adresinde yer alan TİM PORTAL BİLİŞİM A.Ş (aşağıda kısaca TİM PLATFORM olarak anılacaktır) ile www.timplatform.com Portal’ına üye olmaya elektronik olarak onay veren Üye arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

2. TANIMLAR

“PORTAL”:http://www.timplatform.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

 

“KULLANICI”: Portal’a çevrimiçi ortamdan erişen, Portal’da proje ve/veya firma tanıtımı yapmayan, sadece bilgileri inceleyen ve okuyan her gerçek ve tüzel kişidir.

 

“ÜYE”: Portal’a Üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşme ile belirlenen kurallar dahilinde “Gayrımenkul Alıcısı”, “Gayrımenkul Geliştiricisi” ve “Gayrımenkul Tedarikçisi” olarak yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

 

“GAYRIMENKUL ALICISI”: Portal’a Gayrımenkul Alıcısı olarak Üye olan ve Portal’da “Gayrımenkul Geliştiricisi” ve/veya “Gayrımenkul Tedarikçisi” olarak hizmet sunan üyelerin hizmetlerinden işbu sözleşme ile belirlenen kurallar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

 

“GAYRIMENKUL GELİŞTİRİCİSİ”: Portal’a Gayrımenkul Geliştiricisi olarak Üye olan ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren, henüz proje aşamasında olan ve/veya inşası devam eden ve/veya tamamlanarak teslime hazır halde bulunan gayrımenkulleri tanıtmak, pazarlamak, satışı için bilgi vermek, ürün ve hizmetlerini Gayrımenkul Alıcıları ile buluşturmak ya da inşası ve yapımı proje aşamasında olan ve/veya inşası devam eden ve/veya tamamlanarak teslime hazır halde bulunan gayrımenkullerde yine inşaat alanında hizmet sunan Gayrımenkul Tedarikçileri ile işbirliği içinde çalışan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

 

“GAYRIMENKUL TEDARİKÇİSİ”: Portal’a Gayrımenkul Tedarikçisi olarak Üye olan ve inşaat sektörünün hizmet alanlarında faaliyet gösteren gerek Gayrımenkul Alıcıları gerekse Gayrımenkul Geliştiricileri ile iş birliği içinde çalışan ve/veya çalışmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler.

 

"TİMPLATFORM ARAYÜZÜ": Başta Üye’ler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve TİMPLATFORM Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TİMPLATFORM’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

 

“TİMPLATFORM VERİTABANI”: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TİMPLATFORM’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

 

“PAKET”: TİMPLATFORM, Üye’lerine hizmetler, ayrıcalıklar ve avantajlar açısından farklılıklar gösteren ve ücretli olarak satın alınabilen Standart Paket, Gold Paket ve Platin Paket olmak üzere 3 adet üyelik paketi sunmaktadır. Paketlerin kapsamları sundukları ayrıcalıklar ve fiyatlandırmaları www.timplatform.com Portalı’nda belirtilmiş olup, TİMPLATFORM tarafından paket kapsamları ve fiyatları her zaman değiştirilebilir.

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu Portal’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Ekler ve Portal içinde TİMPLATFORM tarafından yapılmış uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanların tümü iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

TİMPLATFORM sitesi, kişi ve kurumlar için, satılık yeni ve ikinci el gayrimenkul tanıtımlarının, gayrimenkul projelerinin ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve projelerinin sunulduğu bir platformudur.

 

Siteyi doğrudan ziyaret eden ya da çeşitli avantajlarından dolayı Üyelik hesabı açan herkes, Kullanıcı sıfatını taşır. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TİMPLATFORM tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek Üye olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1-Portal’a Üye olabilmek için reşit olmak ve tüzel kişiler içinde tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Portal’a üye olarak kabul edilen tüm kullanıcılar bu özellikleri taşıdıklarını, tüm ekleri ile birlikte işbu sözleşmeyi okuyup her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.2-Portal’da belirtilen kuralların ve/veya iş bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hususlardan birinin ihlal edilmesi halinde, veya TİMPLATFORM’un bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma hallerinde TİMPLATFORM her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği gibi üyenin üyeliğine son verebilir, üyeliği geçici olarak durdurabilir. TİM PLATFORM, bu sebeple doğacak zararlardan ya da varsa üye olunmuş hesaba erişememenizden sorumlu değildir.

 

5. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1- Üye’ler anlayıp onaylayarak işbu sözleşme ve eklerinde belirlenen kural ve şartlara, Portal’da belirtilen kural ve beyanlara ve tüm yürürlükteki mevzuatlara uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

 

5.2- TİM PLATFORM, site üzerinde sunulan hizmet ve servislerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üyeler bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun TİM PLATFORM’dan tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

 

5.3- Üyeler, sitede yayınladıkları her türlü görsel ve yazılı içerikten kendileri sorumludur. 5651 sayılı yasa gereği TİM PLATFORM yer sağlayıcıdır ve içeriklerden yasa gereği sorumludur. Kullanıcılar, yayınladıkları içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet kurallarına aykırı davranmayacağını aksi halde doğacak tazminat taleplerinden kendilerinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

 

5.4-TİMPLATFORM’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portal’ı kullananlar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcı ve Üyeler, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde veya yayınladığı içeriklerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, çocukları, yaşlıları ve engellileri cinsel yönden istismar eden, kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, tehdit edici, taciz edici içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. TİMPLATFORM söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. TİMPLATFORM bu tür eylemleri tespit ederse bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

5.5- TİMPLATFORM’un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı ve Üye’lere ait bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini Üye ve Kullanıcı kabul ve taahhüt eder.

 

5.6- Üye’ler ve Kullanıcı’lar, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde TİMPLATFORM ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

 

5.7- TİMPLATFORM tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla TİMPLATFORM Üyelik Hesabına girişte kullanılan "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamak, sadece kendileri tarafından kullanılmasını temin etmek, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutarak saklamak tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Herhangi bir üyenin bu husustaki ihmal ve kusurundan dolayı diğer Üye’lerin, TİM PLATFORM’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan ihmali ve kusuru bulunan üyenin kendisi sorumludur.

 

5.8- Üye, işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.9-  TİMPLATFORM ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen TİM PLATFORM’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Aksi halde doğacak zararlardan kullanıcı sorumludur.

 

5.10- Portal’da Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TİMPLATFORM’un, TİMPLATFORM çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. TİMPLATFORM, Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

5.11- Kullanıcılar, dilediği zaman kullanım koşullarını reddedebilir ve konudaki kabul iradesini sona erdirebilir. Kullanıcının bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, TİM PLATFORM, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm hesapları, servisleri, siteye erişimi, modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. TİM PLATFORM, bu sebeple doğacak zararlardan ya da varsa üye olunmuş hesaba erişememenizden sorumlu değildir.

 

6. TİMPLATFORMUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1- TİMPLATFORM, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili TİMPLATFORM Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; TİMPLATFORM her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

 

6.2- TİMPLATFORM, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. TİMPLATFORM bu hakkını gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üye’ler, TİMPLATFORM’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. TİMPLATFORM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde TİMPLATFORM tarafından yapabilir. TİMPLATFORM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 

6.3-Portal üzerinde, Üye’ler veya sadece referans kolaylığı nedeniyle TİMPLATFORM  tarafından sağlanmış olan linkler  vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TİMPLATFORM’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

6.4- TİMPLATFORM, Portal’da yer alan Üye’lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üye’nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

6.5- TİMPLATFORM; hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Kullanıcı'nın varsa üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda bağlayıcı ve kesin kararı verecek tek yetkili mercidir.

 

6.6- TİM PLATFORM, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın ………… tarih ve ……….. Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

 

6.7- TİMPLATFORM yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde Kullanıcı’nın çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgiler ile tarayıcı / mobil uygulama aracılığıyla toplanan kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlara veya üçüncü şahıslara verebilir. Kullanıcı bu sebeple TİMPLATFORM’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

 

6.8- Sitede sunulan her tür içerik, anlaşma yapılan 3. Partilerden sağlanan ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik ya da tutarsız olabilir ve bu doğaldır. Bu tür durumlar TİMPLATFORM’u bağlamaz ve TİMPLATFORM hiç bir sorumluluk üstlenmez.

 

6.9- TİMPLATFORM, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanımı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere, ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez, tüm içerikler kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. TİMPLATFORM, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. TİMPLATFORM tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma / şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, emlak alım, satım ve kira bedellerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye veya zorunlu bilgi değildir.

 

6.10- 5651 sayılı Kanun kapsamında, TİMPLATFORM’un hukuki ve cezai sorumluluğu yasada ve ilgili yönetmeliklerde yer alan şekliyle sınırlı olup, diğer tüm içerikle ilgili bütün sorumluluklar içeriğin alındığı 3. Partilere ve içerik üreten Kullanıcıya aittir.

 

6.11- Kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı sayıda olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link verilen veya reklam yönlendirmesi ile gidilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden TİMPLATFORM’un, TİMPLATFORM çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur.

 

6.12- TİMPLATFORM üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zararlardan TİMPLATFORM sorumlu değildir.

 

6.13- TİMPLATFORM’un; TİMPLATFORM Hizmetleri, TİMPLATFORM bilgileri, TİMPLATFORM telif haklarına tabi çalışmaları, TİMPLATFORM ticari markaları, TİMPLATFORM ticari görünümü veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

7. TİMPLATFORM HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

TİMPLATFORM Portal’da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen Hizmet’leri  Üye’lere sağlayacaktır. TİMPLATFORM tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

i)                    Gayrımenkul Geliştirici Üyelerinin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan gayrımenkul ve projelerini TİMPLATFORM üye hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerle, pazarlanmasının ve tanıtımının yapılması

ii)                  Gayrımenkul Tedarikçi Üyelerinin TİMPLATFORM üye hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerle tanıtımının yapılması

iii)                Gayrımenkul Alıcı üyelerin TİMPLATFORM’unda Gayrımenkul Geliştiricisi ve Gayrımenkul Tedarikçisi olarak üye olan üyelerin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için TİMPLATFORM üye hesabı üzerinden yükleyecekleri içeriklerden bilgi edinmeleri

iv)                Üyelerin işbirliğinde içinde bulunabilmesi için iletişim ortamın sağlanmasındır.

 

7.1- TİMPLATFORM TANITIM HİZMETLERİ

7.1.1. Üye, TİMPLATFORM Üyelik Hesabı üzerinden TİMPLATFORM tarafından öngörülen programlara göre TİMPLATFORM Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri kullanarak bilgilerini ve projelerini oluşturacak, varsa proje ve firma videolarını yükleyecek ve TİMPLATFORM Veritabanı’na yükleyecektir.

 

7.1.2. TİMPLATFORM, Üyelik hesabı üzerinden oluşturulan Üye’nin tanıtımlarını iş bu sözleşme ve eklerinde belirtilen koşullar dahilinde yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.1.3. TİMPLATFORM, Üye tarafından oluşturulan tanıtımları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen tanıtımların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, Portal’da yayınlayacaktır.

 

7.1.4. TİMPLATFORM, satın alınan paketlerin sağladıkları avantajlara göre, Üye tarafından sağlanan verilerden, anahtar kelime, lokasyon, proje ve gayrımenkullerin öz nitelikleri, firmaların özellikleri, firmaların faaliyet gösterdikleri alanlar ve projeleri bakımından listeler ve Üye’lere ait logo, profil, iletişim bilgileri ve projelerini de yayınlar. Yayınlanan her türlü bilginin hukuka uygunluğundan, doğruluğundan ve güncelliğinden Üye sorumludur.

 

7.1.5. TİMPLATFORM, tanıtım sayfalarını ziyaret eden kişi sayılarını arttırmak için Üye’den gelen bilgileri farklı ve destekleyici içeriklerle zenginleştirebilir. Bu anlamda TİMPLATFORM’un kullanacağı veriler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gayrimenkul uzmanları, danışmanlar ve yatırımcılar için gayrimenkul fiyatları, endeksler, gayrimenkul değerleme bilgisi ve karşılaştırma verileri gibi veriler olabilir. Ancak TİMPLATFORM’un bu hizmeti ekstra ücrete tabi olup, TİMPLATFORM herhangi bir satış ve trafik artırımı ya da performans taahhüdü vermemektedir. Söz konusu hizmetten yararlanmak için lütfen bilgi@timplatform.com üzerinden müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz.

 

7.1.6. TİMPLATFORM, Portal’da yayınlanan tanıtımların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Portal’da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.2 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili tanıtımın yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. TİMPLATFORM bahsi geçen duruma ilişkin Üye’ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde Üye de ödemiş olduğu bedelin iadesini TİMPLATFORM’dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.1.7. TİMPLATFORM, Üye’nin tanıtımlarının içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve TİMPLATFORM ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda TİMPLATFORM’a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

 

7.1.8. Üye, TİMPLATFORM Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.1.9. Üye, Portal’da yayınlayacağı tanıtımlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portal’ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portal’da yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.1.10. Üye, Portal’da tanıtımlarını gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle yapacaktır. Üye’nin hukuken tanıtımında yayınladığı şekilde tasarruf yetkisi olmayan hizmetlere ilişkin tanıtım yapması yasaktır. Bu kapsamda tanıtım yapan Üye’ler için TİMPLATFORM, Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan Üye’liğini askıya alabilir, Üye’likten çıkarabilir, Üye’likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

 

7.1.11. Üye, hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı tanıtım yapmayacağını ve tanıtımlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.1.12. Üye, Portal içinde tanıtımlarını sunarken TİMPLATFORM tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve çeşitli avantajlar nedeniyle seçmiş olduğu Paket’in bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.1.13. Üye, kendisine ait tanıtımlarını Portal’da sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte Portal üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde tanıtımlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin ile birlikte sözleşmenin ayrılmaz eklerinde belirlenen ve TİMPLATFORM tarafından açıklanan kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

7.1.14. Herhangi bir sebeple Üye’likten çıkarılan, Üye’liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla TİMPLATFORM Üyelik Hesabı açtığının, TİMPLATFORM tarafından tespit edilmesi halinde; TİMPLATFORM’un, bu kişinin tüm TİMPLATFORM Üyelik Hesapları’nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

 

7.2-AKILLI SIRALAMA SİSTEMİ

Üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı yıldızlarına göre sıralanır.

 

Akıllı Sıralama Sistemi, formülü TİMPLATFORM’a ait olmak üzere özel bir hesaplama sistemi sonucunda Üye’lerin yıldızlarını belirler. Bu özel hesaplama sisteminde sınırlı olmamak kaydıyla, Üye’lerin, firmalarına ve projelerine ait detaylı bilgi girme miktarı, Kullanıcı’ların Üye’nin hesabında bulunma süreleri, yorum yapmaları, form doldurmaları, sosyal medyada paylaşımları dikkate alınır.

 

Akıllı Sıralama Sistemi’nin TİMPLATFORM’un herhangi bir üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. En çok yıldız alan Üye’ler arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.

 

Akıllı Sıralama Sistemi, TİMPLATFORM tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan koşullara göre yapılacaktır.

 

7.3 - EK HİZMETLER

Üye’ler, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Portal’dan duyurulan ve kullanım koşulları Portal’ın ilgili kısımlarında belirtilen Hizmet’lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Üye’ler TİMPLATFORM tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portal’ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portal’ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

7.4- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Üyelik veya Portal üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle; Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) TİMPLATFORM’a vermeleri gerekmektedir. TİMPLATFORM; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir. Kişisel veriler aynı zamanda timplatform.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, TİMPLATFORM’un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. TİMPLATFORM’un belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için TİMPLATFORM’un işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üye’lerin kişisel verilerini iletmesine Üye’ler onay vermektedir.

 

8. TANITIMININ YAPILMASI, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

8.1- TİMPLATFORM tarafından Portal’da verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi, tanıtımı TİMPLATFORM tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında Üye’nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması, satışa arzı, ve listelenmesi yapılması yasaktır.

 

8.2- Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin Üye tarafından Portal’da satıma arz edilmesi, tanıtımının yapılması, listelenmesi ve bu durumun TİMPLATFORM tarafından tespit edilmesi halinde TİMPLATFORM ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arz edilmesi, tanıtımının yapılması, listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, listeleyen, tanıtımı yapan Üye’nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

 

8.3- TİMPLATFORM gerekli gördüğü durumlarda Üye’ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan Üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Üye, yasaklı ürün ve hizmetin satışa arzı ile bağlantılı olarak TİMPLATFORM şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, TİMPLATFORM’u hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde TİMPLATFORM’un doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Üye, Portal'da yapmış olduğu tanıtımların, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına uygun olacağını kabul ve beyan eder.

 

9. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

9.1- Portal’da yer alan ve üye hesabı üzerinden tanıtılan projelere,  diğer Üye’ler 3. Kişilerin fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen kendi insiyatif ve değerlendirmeleri ile yorumda bulunabilirler. Projeler hakkında yorum girme hakkı ve yetkisi sadece Üye’lere ve TİMPLATFORM’a aittir. Üye’ler projelere yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece TİMPLATFORM Portal’ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

 

9.2- Bir Üye’nin diğer Üye’lerin projeleri hakkında ekledikleri yorumlar hakkında ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk o yorumu ekleyen Üye’ye aittir. TİMPLATFORM proje hakkında bulunulan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

 

9.3- Üye hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye projesinin yorumlanmasını manipüle edecek, iletişimde bulunduğu karşı taraf Üye’yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili TİMPLATFORM’un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve TİMPLATFORM’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

 

10. ÜCRETLENDİRME

 

10.1- TİM PLATFORM, işbu sözleşme kapsamında belirtilen Üye’nin tercih edeceği Paket ücretlerini ve ödeme koşullarını Portal’ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Paket ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildiği gün geçerlilik kazanacaktır. Portal’da aksi belirtilmediği takdirde, Portal’daki Paket ücretleri Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

10.2- TİM PLATFORM, Portal dahilinde paket ücretlerini çeşitli biçimlerle (kredi kartı, havale) tahsil edebilir. Bu usuller Portal’ın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üye’ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

 

10.3- Üye, TİM PLATFORM üzerinden kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak TİM PLATFORM tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde TİM PLATFORM vereceği hizmeti tek taraflı olarak durdurarak sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Ayrıca, TİM PLATFORM her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

10.4- Ödemelerde gecikme olması halinde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden aylık % 2.5 (ikibuçuk) temerrüt faizi tahakkuk ettirilecektir.

 

10.5- Üye, ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusunda TİM PLATFORM kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir. Üye mevcut kullanım döneminin sonlanmasına en geç 25 (yirmi beş) gün kala TİM PLATFORM'a bildirimde bulunarak satın almış olduğu hizmetin durdurulmasını isteyebilir. Sözleşme otomatik yenilendiği takdirde Üye almış olduğu hizmetin yeni dönemde otomatik olarak, cari fiyatı üzerinden, yenileneceğini ve sisteme kayıtlı olan ödeme aracından / kredi kartından çekim yapılabileceğini peşinen kabul etmiştir. Bu durumda TİM PLATFORM tarafından herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve bir sonraki kullanım döneminden geçerli olarak verilen hizmet sonlandırılır. Sonlandırılan hizmetlere ait her türlü kaydı TİM PLATFORM silip silememekte serbesttir, Üye bu durumda silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. TİM PLATFORM veya Üye tarafından işbu sözleşme sonlandırılmadığı sürece ve satın alınan hizmetin kullanım döneminin sonlanmasına son 25 (yirmibeş gün) içinde paketin yenilenmemesi talebinde bulunulmadığı sürece burada belirtilen şartlar ve Portal’da belirtilen geçerli ücretlendirmeler çerçevesinde satın alınan paket avantajları devam eder.

 

11. PAKETLER

11.1- Üye’ler TİMPLATFORM tarafından Standart ,Gold ve Platin olarak sunulan birbirinden farklı hizmet ve avantajlar sunan paketlerden ücreti karşılığında yararlanabilir.

 

11.2- TİMPLATFORM tarafından sunulan Paket’ler yıllık olup, ücreti peşin olarak tahsil edilir.

 

11.3- Üye’ler Paket’ten çıkmak isterse; seçtiği paketin kullanım dönemi sonunda gerçekleşecek olup, o döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

11.4- Aksi kararlaştırılmadıkça Paket’lerin süresi yıllık olarak tanımlanmakta olup Üye, Paket iptali talebini Müşteri Hizmetleri’ne bildirmediği sürece Paket tanımlaması yıllık bazda kendiliğinden yenilenir. Paket iptal talepleri, TİMPLATFORM Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi Paket’in süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, Paket süresi sona erene dek Üye mevcut Paket’ini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak Paket iptal talebini takiben Üye paket avantajlarından yararlanamayacaktır.

 

11.5- Paket’ler arası geçiş talepleri, TİMPLATFORM Müşteri Hizmetleri’ne iletilecektir. Paket geçişleri, alt mevcut paketten bir üst pakete geçiş halinde aradaki fiyat farkının TİMPLATFORM tarafından tahsili gerekmektedir. Mevcut paketin üst paket fakat geçilmek istenen paketin bir alt paket olması halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

11.6- TİMPLATFORM’un Paket seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya şartları ve Paket kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu Üye kabul ve taahhüt etmektedir.

 

12. KREDİ KARTI BİLGİLERİ KAYDI

12.1- Üye, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, TİMPLATFORM’un kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.

 

12.2- Üyelik kurallarını onaylayan ve Paket Satın Alan Üye, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda TİMPLATFORM’a çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün TİMPLATFORM’un çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

12.3- Üyelik kurallarını onaylayan Üye, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda TİMPLATFORM’un kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili TİMPLATFORM’a karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

12.4- Kredi kartı ekleme işlemleri, Paket Satın Alma Kart Ekleme Adımı aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. Paket satın alan Üye’nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.

 

12.5-  Üye’nin TİMPLATFORM’dan almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, Üye tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme anında otomatik olarak tahsil edilecektir.

 

13. FATURALANDIRMA VE ÖDEME

 

14. GİZLİLİK POLİTİKASI

TİM PLATFORM, Portal’da Üye’lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. TİM PLATFORM Üye’lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

15. GARANTİ

Hizmetler, içerik ve site; ister sarih (açık) ister zımni (örtük), herhangi bir sınırlama ve ticarete elverişlilik garantisi olmayan, belirli bir amaca uygunluk gibi ya da herhangi bir ihlali önleyici sınırlama koymadan, tamamen "olduğu gibi" ilkesine göre sunulmuştur. TİM PLATFORM, sitede yayınlanan içeriklerin ve ilanların ve fiyat bilgilerinin, doğruluğu, güvenilirliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmez, bu içeriklerle ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

TİM PLATFORM, kendisi üzerinden yapılan veya kendi sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan, herhangi bir web sitesi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iletişimin gizliliği veya dokunulmazlığı konusunda garanti vermez. Daha fazla bilgi için lütfen "Gizlilik Politikası”na başvurun.

 

16. ALINTILAMA VE YARARLANMA ŞARTLARI:

16.1- Bireysel Kullanım ve Paylaşım Koşulları: TİM PLATFORM tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan ilan, veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; (i) kaynak göstermek, (ii) TİM PLATFORM internet sitesinin alıntı yapılan adresine tıklanabilir ve takip edilebilir (do-follow) bağlantı sağlamak, (iii) profesyonel ve ticari olarak kullanılmamak şartıyla alıntı yapılabilir.

 

16.2- Yazılı / Görsel Medya (İnternet Haber Siteleri dahil) Kullanım ve Paylaşım Koşulları: TİM PLATFORM tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; (i) normal ve makul yararlanma kapsamında kalmak, (ii) kaynak göstermek, (iii) TİM PLATFORM internet sitesinin alıntı yapılan URL adresine tıklanabilir ve takip edilebilir (do-follow) bağlantı sağlamak şartıyla alıntı yapılabilir.

 

16.3- Ticari / Profesyonel Kullanım Koşulları: TİM PLATFORM tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; rapor, yayın, reklam, analiz, araştırma ve sair ticari / profesyonel amaçlarla kullanılması TİM PLATFORM’un yazılı onayına tabidir. TİM PLATFORM, ticari ve profesyonel kullanımı ücretlendirebilir, haftalık, aylık veya yıllık ücretli abonelik koşullarına bağlı tutabilir.

 

17. DİĞER HÜKÜMLER

17.1- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

TİM PLATFORM’a ait sitenin ve sitedeki her türlü içeriğin kodlarıyla birlikte, ticari markası, logosu, alan adı ve diğer tüm unsurlarının tüm fikri mülkiyet hakları Tim Portal Bilişim A.Ş.’ye aittir. Kullanıcılar, web sitesi üzerindeki hizmetleri ve servisleri, Tim Portal Bilişim .A.Ş.’nin telif hakkı sahibi olduğu unsurları yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere / servislere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, işleme eser haline getiremez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve hazırlayamaz. Aksi takdirde Kullanıcılar; TİM PLATFORM tarafından doğacak zarara ilişkin talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

Kullanıcılar, sitede yayınlanan emlak ilan içeriklerinin arama motorlarında görünmesine ve TİM PLATFORM tarafından ticari amaçla olmamak üzere sosyal medya ve diğer mecralarda yayınlanmasına, paylaşılmasına, çoğaltılmasına peşinen izin vermiş sayılırlar.

 

17.2- BÖLÜNEBİLİRLİK VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

TİM PLATFORM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

17.3- MÜCBİR SEBEPLER

TİM PLATFORM, Kullanıcılara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde çalışması için elinden geleni yapar. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TİM PLATFORM işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda, TİM PLATFORM’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TİM PLATFORM’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır.

 

17.4- YASAL ADRES VE TEBLİGAT

Taraflar'ın sistem üzerinde beyan ettikleri adreslerine yapılacak tebligatlar, yasal tebligatın neticelerini doğuracaktır. Muhatabı tarafından tebellüğ edilmeyen tebligatlar dahi, Posta İdaresi tarafından tebliğ evrakının üzerine yazılan iade tarihi itibarıyla tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adres değişiklikleri, diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde, verilen adrese yapılacak tebligat da aynı sonucu doğuracaktır. TARAFLAR iş bu sözleşmede belirlenen yetkililere ait e-posta adreslerini kullanarak her türlü bildirim yapma hakkına sahip olup, ilgili e-posta, gönderim saatinden itibaren 48 saat sona erdiğinde, epostayı alan tarafa tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

17.5- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

17.6- TİM PLATFORM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TİM PLATFORM’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğinive bu maddenin 6100 sayılı Kanun’un 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

17.7- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

EK-1 :GİZLİLİK POLİTİKASI:

1. TİM PLATFORM, kullanıcıların ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizliliğini korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla; bireysel / kurumsal bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; TİM PLATFORM ve TİM PLATFORM’a bağlı tüm internet siteleri, tüm mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

 

2. TİM PLATFORM ve TİM PLATFORM’a bağlı internet sitelerini, uygulamalarını ziyaret etmekle ve/veya mobil uygulamalarını kullanmakla ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş addolunur. TİM PLATFORM, kendisine bağlı internet sitelerinde iletişim başlıklı sayfada belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri beslemeler doğrultusunda, “Gizlilik Politikası” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir.

 

3. TİM PLATFORM, Kullanıcılar tarafından TİM PLATFORM ve TİM PLATFORM’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamaları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. TİM PLATFORM, e.posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. Kişisel veriler aynı zamanda timplatform.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, TİM PLATFORM’un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. TİM PLATFORM’un belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için TİM PLATFORM’un işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcı’ların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcı’lar onay vermektedir.

 

4. TİM PLATFORM ve TİM PLATFORM’a bağlı internet sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarında olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, TİM PLATFORM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, TİM PLATFORM tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. TİM PLATFORM’ın 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

 

5. TİM PLATFORM, TİM PLATFORM’a bağlı internet siteleri içerisinden ve/veya mobil uygulamalarından başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. TİM PLATFORM Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. TİM PLATFORM, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

6. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. TİM PLATFORM, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini TİM PLATFORM’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. TİM PLATFORM, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

·         Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

·          TİM PLATFORM’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

·         Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

·         Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 

7. TİM PLATFORM, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

 

8. TİM PLATFORM, Kullanıcıların TİM PLATFORM ve TİM PLATFORM’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

 

9. TİM PLATFORM tarafından Site ya da Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, TİM PLATFORM ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

 

10. TİM PLATFORM, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda TİM PLATFORM ve TİM PLATFORM’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalarında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. TİM PLATFORM’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site’de veya Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

 

EK-3: TANITIMININ YAPILMASI, SATIŞA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

 

timplatform.com Portal’ında tanıtımının yapılması, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.

 

TİMPLATFORM bu ürün ve hizmetlere ilişkin Portal’ın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.

 

Üye’ler TİMPLATFORM Portal’ında belirtilen tanıtımının yapılması, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.